Smlouva o přepravě / objednávka

Pro vyplnění smlouvy o přepravě klikněte na ikonu pdf dokumentu pod textem. Vyplňte smlouvu a volbou tisk uložte jako pdf soubor do svého počítače. Následně odešlete uložený soubor jako přílohu na naší e-mailovou adresu.

Druhou variantou je formulář vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a odeslat jako přílohu na naši e-mailovou adresu.

Tato smlouva o přepravě splňuje podmínky ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě.

Při vyplňování prosím nepoužívejte diakritiku !

Smlouva / objednávka